Online kursus HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af

HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af 

Et kursus, som styrker personlige og faglige kompetencer i mødet med udsatte børn og deres sårbare forældre 
9 sessioner med 60 videoklip og arbejdsark, som guider deltagerne gennem kurset med øvelser og refleksioner  

KURSET BIDRAGER TIL: 
• Tidlig opsporing af udsatte børn 
• Større forståelse af barnet 
• Bedre kontakt mellem forældre og børn 
• Færre udredninger som første indsats
• Fagpersonlige kompetencer, som styrker børn og unges mentale sundhed 

Læs deltagerfeedback her 

OBS! Lige nu: 50% rabat til studerende, ledige og psykoterapeuter :) 

Køb login til kurset HER


Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Børn sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder. 

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Men tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. 
Konsekvensen er, at mange af disse børn bliver visiteret til udredning og måske fejlagtigt diagnosticeret. Eller børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten ... ligesom deres forældre gør det. 

Kurset introducerer en alternativ model for mødet med de udsatte børn og deres forældre, og du får ny indsigt og erfaring med, hvordan du bruger dig selv i samtalen. 

• Du vil få indblik i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at træde nærmere og hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.
• I konkrete cases og personlige erfaringer finder vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og hvordan vi kan bane vej for, at barnet får udtrykt sig. 
• Du vil få inspiration til at gennemføre samtaler, uden at stille de mange spørgsmål, som gør det usikre barn endnu mere usikkert. 
• Du vil erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet. 
• Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information.